Ontwikkelstraat Endeavour

Grip op het ontwikkelproces, hoge snelheid en kwaliteit, optimale samenwerking tussen disciplines als ontwikkelen en testen, snelle integratie van nieuwe technologieën; kortom: succes voor uw softwareafdeling. Met de implementatie van de ontwikkelstraat Endeavour maakt uw softwareafdeling een professionaliseringslag.

 

Ingredienten voor succesvolle softwareontwikkeling

  • veel grip op het ontwikkelproces, met een hoge mate van voorspelbaarheid;
  • hoge snelheid in termen van time-to-market;
  • strenge kwaliteitseisen, de software moet goed (genoeg) zijn;
  • grote onderhoudbaarheid, met volop mogelijkheden tot flexibele aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen;
  • nieuwe technologieën moeten snel geïntegreerd kunnen worden;
  • er moet sprake zijn van een optimale samenwerking tussen disciplines als ontwikkelen en testen.
Ontwikkelstraat Endeavour

Endeavour: succes voor uw softwareafdeling

Info Support heeft al deze aspecten meegenomen bij het creëren van Endeavour, een softwareontwikkelstraat die inmiddels succesvol is ingezet in een groot aantal uiteenlopende projecten. Dat succes heeft alles te maken met het feit dat Endeavour het mogelijk maakt de snelheid, de kwaliteit en de beheersbaarheid te bieden die u van ons vraagt. Daarbij biedt Endeavour u volop mogelijkheden om te voldoen aan (interne) klanteisen en de eigen IT-afdeling een professionaliseringslag te laten maken door Endeavour te implementeren in uw eigen ontwikkelomgeving.

Hun kennis van .NET en de kwaliteit van Endeavour spraken ons erg aan.

Neem de proef op de som

Herkent u de succesfactoren aan het begin van deze pagina? En schort het daar bij uw software-afdeling nog aan? Dan laten wij u graag ervaren dat dit met Endeavour haalbaar is. Dat kan heel concreet, bijvoorbeeld door Endeavour in te zetten om een vastgelopen project weer vlot te trekken. Of we voeren samen met u een gap-analyse uit om vast te stellen waar de verbeterpunten zitten. Op basis van de resultaten hiervan voeren we samen een proefproject om u zelf de meerwaarde van Endeavour te laten ervaren.

Hosted Development: ontwikkelwerkplek uit de Cloud

Info Support levert met Hosted Development een innovatieve oplossing voor het flexibel inrichten van uw ontwikkelomgeving. Deze omgeving is beschikbaar voor elke organisatie die applicaties ontwikkelt of de ontwikkeling van applicaties outsourcet, voor een vast en laag maandelijks bedrag. Ook de ontwikkelstraat Endeavour kunt u desgewenst via internet afnemen as a service.

Endeavour, de ontwikkelstraat van Info Support, is een framework bestaande uit processen, tools en ondersteuning om het totale softwareontwikkelproces beter beheersbaar te maken gedurende de gehele lifecycle van een applicatie. Endeavour biedt grip, controle en een hoge mate van productiviteit en kwaliteit.

Referenties Ontwikkelstraat Endeavour

Gerelateerde blogs

Modifying TFS2015 build definitions using Powershell

In this post, I'll show how to use the TFS2015 REST API from Powershell to update build definitions, in this case to modify build variables. The TFS20…

TFS2015 build tasks: The wildcard format explained

Most of the TFS2015 build tasks allow you to specify an expression of one or more files from source control on which the task should operate, such as …

► Bekijk alle berichten

Gerelateerde downloads

Geen downloads gevonden.

► Bekijk alle downloads

Gerelateerde evenementen

► Bekijk alle evenementen