Agile aanpak

Een Agile aanpak van softwareontwikkeling helpt om kortcyclisch resultaatgericht te werken. Er kan snel op wijzigingen in de requirements worden gereageerd maar ook technische problemen worden snel en adequaat aangepakt.

Proces

Wensen (requirements) worden gedurende de voortgang van een project regelmatig bijgesteld. Onder meer op grond van veranderingen in de omgeving als concurrentie, markt, wetgeving of eigen organisatie. Met wijzigingen in het ontwerp en de al gerealiseerde code en test-scripts en daarmee vertraging van het project als gevolg. Niet zelden ook wordt relatief veel tijd besteed aan het oplossen van technische problemen voor zaken die eigenlijk helemaal geen hoge prioriteit hebben voor de opdrachtgever.

 

Scrum

RUP, Essup en SCRUM

Agile softwareontwikkeling staat voor ontwikkelmethodieken die gebaseerd zijn op iteratieve en incrementele ontwikkeling van software. Requirements en oplossingen evolueren door samenwerking tussen zelf-organiserende, multi-disciplinaire teams. RUP (Rational Unified Process), Essup (Essential Unified Process) en SCRUM zijn voorbeelden van zo’n agile aanpak van softwareontwikkeling.

Bij deze aanpak wordt er gewerkt in korte cycli waardoor u als opdrachtgever direct kan (bij)sturen op de prioriteiten die u stelt. In principe wordt na elke cyclus een werkend product opgeleverd dat getest en gebruikt kan worden. Info Support past deze aanpak toe bij de uitvoering van software ontwikkelprojecten en heeft dit ook geïntegreerd in haar ontwikkelstraat Endeavour.

Agile Team in actie

img_4794