Kansen in pluimveesector

Consumenten willen veilig voedsel kopen en weten waar het vandaan komt. Inzicht in de diverse schakels in de keten geeft mogelijkheden om de consument vertrouwen te geven. Dit vraagt om samenwerking en transparantie. Pas dan kunnen data benut worden en vertaald naar praktische adviezen. In de pluimveesector worden veel data verzameld. Info Support helpt bedrijven te laten ontdekken welke waarde data hebben, als ze bereid zijn inzicht te geven in hun processen. Info Support snapt de verhoudingen in de keten en kan vanuit respect voor de producent een bijdrage leveren aan alle partijen in de keten.