Applicatiestrategieën: Wat zijn de mogelijkheden?

In deel 1 van deze serie werd het probleem al kort ingeleid. Binnen corporaties is er behoefte aan een juiste toepassing van applicaties. Maar welke applicatiestrategie past nu het beste bij de organisatie.

Om verder te kijken naar mogelijke applicatiestrategieën, is het belangrijk om eerst te kijken naar de operationele modellen die binnen een corporatie kunnen spelen. Een applicatiestrategie linkt hier namelijk direct aan.

Met een operationeel model beschrijft een corporatie in welke mate zij streeft naar bedrijfsprocesintegratie en –standaardisatie. Er zijn vier modellen te onderscheiden: Diversificatie: In dit model is de bedrijfsprocesintegratie en -standaardisatie laag. Binnen de corporatie bestaan er onafhankelijke bedrijfseenheden met ieder verschillende expertise en klanten. In deze situatie is de belangrijkste functie van IT het bieden van schaalvoordelen zonder beperking van de onafhankelijkheid. Coördinatie: Hierbij is de bedrijfsprocesintegratie hoog, maar de bedrijfsprocesstandaardisatie laag. Er zijn zelfstandige business units met een behoefte om elkaars transacties in te zien. De belangrijkste IT-functie is toegang bieden tot gedeelde gegevens door middel van interfaces voor standaardtechnologie. Replicatie: De bedrijfsprocesintegratie is laag, de bedrijfsprocesstandaardisatie is hoog. Er bestaan hierbij binnen de corporatie onafhankelijke, maar vergelijkbare bedrijfseenheden. IT biedt hierbij voornamelijk een standaard infrastructuur en applicatiecomponenten. – Unificatie: Zowel de bedrijfsprocesintegratie en –standaardisatie is hoog. De organisatie opereert als één organisatie met organisatiebrede processtandaarden en organisatiebrede toegang tot informatie. De belangrijkste IT-functie is het versterken van systemen voor standaardprocessen en het bieden van toegang tot de gegevens voor de gehele organisatie.

Bij een fusie zal een corporatie hoogstwaarschijnlijk in het model ‘diversificatie’ passen. De te fuseren onderdelen doen hetzelfde, maar ieder op hun eigen en een verschillende manier. Dit komt neer op een lage mate van standaardisatie en een lage mate van integratie. Dit is waarschijnlijk voor de fusiecorporatie niet het ideale uitgangspunt en daarom wordt er vaak gestreefd naar ‘unificatie’.

Hoe linkt dit nu aan een juiste applicatiestrategie?

Lees meer…