Bepalen van een passende applicatiestrategie

Zoals we in deel 2 van deze serie aangaven, geldt niet voor ieder organisatieonderdeel van een corporatie eenzelfde applicatiestrategie. Maar welke aspecten kunnen in de keuze voor een strategie meegenomen worden? Antwoord op deze vraag geven we in dit derde en laatste deel van deze serie over applicatiestrategie.

De keuze of afweging is geen autonome keuze van de corporatie, dit is namelijk ook afhankelijk van de omgeving of context van de corporatie. Dit wordt onder andere beïnvloed door bijvoorbeeld het huidige applicatielandschap, wet- en regelgeving, economie en techniek. Het komen tot de juiste applicatiestrategie kan dus een hele opgave zijn. Wanneer er een keuze is gemaakt, betekent dit ook niet gelijk dat de praktijk hier op aansluit. Er zal sprake zijn van een verandering en deze kan gestuurd worden met een traject voor informatieplanning.

Een applicatiestrategie moet allereerst aansluiten bij de bedrijfsstrategie en daarbij draait het vooral om de aansluiting van het applicatielandschap op de beweging en de langetermijn doelstellingen van de corporatie. De belangrijkste aspecten van een applicatiestrategie zijn:

  • Onafhankelijkheid van leveranciers
  • Aansluiting op processen
  • Aanpasbaarheid
  • Functionele scheiding
  • Beheersbaarheid
  • Eenvoudige integratie
  • Toepassen van applicatiestrategieën

Lees meer…