Bezoek van Rock Global Consulting uit Burundi

Op het Info Support Kenniscentrum in Veenendaal ontvingen we een delegatie van Rock Global Consulting uit Burundi, ze volgen een trainingsprogramma in Nederland op het gebied van Business Development.

Het onderwerp van deze maandag was het opzetten en runnen van een technisch trainingscentrum. Daarbij kwamen alle aspecten aan bod, van visie en missie en het vasthouden daaraan, tot met zulke praktische zaken op het vlak van fulfilment, als het bestellen van cursusmateriaal. Hoewel Afrika een totaal andere markt is dan de West-Europese en met recht nog een ontwikkelingsgebied, bleken er toch heel veel raakvlakken te zijn en vroegen de heren uit Burundi honderd uit en konden we hen daarom heel behulpzaam zijn met onze ervaringen. Al met al een mooie ervaring om kennis eens op dit vlak te delen, zeker omdat deze in vruchtbare aarde viel.

 

PUM