DE ZORGMARKT

Wet langdurige zorg (Wlz)

DE ZORGMARKT

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet langdurige zorg (WlZ)

Bij langdurig intensieve zorg komen veel aspecten kijken. Kwaliteit in de behandeling, maar vooral ook kwaliteit van leven en participatie in de samenleving voor de cliënten staan voorop. Het optimaliseren van zorgprocessen is cruciaal. Info Support ontwikkelt software om dit mogelijk te maken. Onze activiteiten richten zich op de zorgkantoren en Wlz instellingen, GGZ instellingen en Verzorging Verpleging &Thuiszorg (VVT).

Cliëntgericht werken in de GGZ

Doordat cliënten mondiger zijn is de noodzaak voor cliëntportalen toegenomen. De cliënt heeft bij een cliëntportaal altijd inzage in zijn/haar dossier en wordt hiermee onderdeel van het herstelproces.

In samenwerking met een aantal GGZ-instellingen en partner Code24 heeft Info Support een modern geïntegreerd cliëntportaal genaamd ‘Client360’ ontwikkeld. Lees meer over Client360.

Meer weten

Dagelijks helpen wij onze opdrachtgevers met hun digitale transformatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die technologieën als Artificial Intelligence en Cloud Native uw organisatie te bieden heeft? Neem dan contact op, wij helpen u graag verder.