Building next-generation lightweight enterprise applications in Java

Info Supporters Bert Ertman en Paul Bakker hebben tijdens de BeJUG in Gent een sessie verzorgd over Building next-generation lightweight enterprise applications in Java. Tijdens de uitvoering van deze sessie zijn video-opnamen gemaakt, die beschikbaar zijn gesteld op Parleys.com.

Building next-generation lightweight enterprise applications in Java Java EE 6 is inmiddels ruim een jaar beschikbaar. Voorheen was er alleen een speeltuin-implementatie, inmiddels komen de mainstream applicatieservers met compatible implementaties van zowel het Web Profile als het Full Profile, of komen deze binnen afzienbare tijd beschikbaar. Hiermee wordt het aannemelijker dat deze technologie binnenkort in real-life projecten gebruikt zal gaan worden.

Java EE 6 beschikt over een aantal nieuwe API’s waarmee op revolutionaire manier enterprise-waardige applicaties ontwikkeld kunnen worden door middel van een verder toegenomen focus op ease-of-development en een extreme afname van boilerplate code en verplichte configuratie. De kracht van de nieuwe API’s komt met name tot uitdrukking als ze samen worden gebruikt. Het resultaat is een sterk vereenvoudigd programmeermodel, waarbij het toch mogelijk is om enterprise level features, zoals security, transacties, load-balancing, fail-over, etc. te ondersteunen.

Over Java EE 6 is de afgelopen periode veel geschreven over de verschillende losse API’s. In de University Session tijdens BeJUG hebben Paul Bakker en Bert Ertman laten zien hoe de verschillende API’s een plaats hebben binnen een echte enterprise applicatie, door live zo’n applicatie te ontwikkelen. Ook het testen van enterprise applicaties kwam aan bod. Tenslotte werden de consequenties voor de architectuur van enterprise applicaties aan een nadere inspectie onderworpen. Is dit het afscheid van bekende enterprise Java design patterns als business delegate, transfer object en DAO?