De juiste applicatiestrategie voor een corporatie

Een woningcorporatie is geen statische organisatie, maar een organisatie waarbinnen een zekere dynamiek bestaat. Onder andere door externe invloeden zoals wijzigingen in wetgeving, behoeften om te optimaliseren en specialiseren en de wens om te innoveren, zijn niet alle processen altijd even stabiel. Deze verschillen uiten zich in de bedrijfsinrichting van de corporatie. Niet voor alle processen kunnen namelijk dezelfde eisen aan de bedrijfsinrichting worden gesteld. En als gevolg daarvan moeten er ook keuzes worden gemaakt en eisen worden gesteld aan de informatievoorziening.

Voor kleinere corporaties lijkt bovenstaande niet direct van toepassing. Een kleinere corporatie kent vaak minder (complexe) processen en heeft over het algemeen een eenvoudigere automatiseringsbehoefte. Zij hebben vaak genoeg aan kleinere software-pakketten en de risico’s bij het handmatig invoeren van processen zijn door de kleinere schaal ook minder groot. Maar ook kleinere corporaties groeien en er komt een moment dat door groei IT complexer wordt en het geen middel meer is, maar een belemmering wordt. Om het omslagpunt te kunnen herkennen en op de toekomst voorbereid te zijn, is het voor corporaties goed om zich te verdiepen in hun applicatiestrategie.

Wat betekent de dynamiek

De informatievoorziening van corporaties wordt gerealiseerd door applicaties. Doordat er door de dynamiek binnen de organisatie verschillende eisen worden gesteld aan de informatievoorziening binnen de corporatie, worden applicaties op verschillende manieren ingezet. De inzet van applicaties gaat verder dan applicaties voor bijvoorbeeld de bedrijfsadministratie, het omvat alle activiteiten waar informatiefunctionaliteit wordt ingezet. Er kan hierbij gedacht worden aan applicaties voor klantondersteuning, managementinformatie of voor informatie richting de klant.

Er zijn altijd verschillende categorieën applicaties binnen woningcorporaties. Aan de ene kant heb je applicaties die snel geïmplementeerd zijn om op korte termijn aan nieuwe eisen te voldoen of om snel een gewijzigd proces door te kunnen voeren. Er kan hierbij gedacht worden aan SMS-diensten voor huurders of ad-hoc sturingsinformatie. Daarnaast zijn er ook applicaties die gekenmerkt worden door stabiliteit van de processen die zij ondersteunen of doordat deze processen gemeengoed zijn, bijvoorbeeld applicaties voor inkoop en human resources. In onderstaande figuur zijn de verschillen per applicatie te zien.

Lees hier het hele artikel…