eHealth omdat het eHealth is, is geen oplossing

eHealth, je kunt er als zorgmanager niet meer omheen. Op regelmatige basis komen er onderzoeken voorbij die ingaan op deze innovatieve manier van zorg. Men beoogt met de toepassing van eHealth kosten te kunnen besparen en een zorgtraject efficiënter in te kunnen richten. Nu verzekeraars in toenemende mate eisen dat behandelingen digitaal plaatsvinden, moeten zorgverleners om. Maar eHealth toepassen omdat het moet, werkt dat wel? Is er wel een duidelijke business case?

eHealth wordt op dit moment erg gehypet en het is belangrijk dat je het als organisatie alleen doet als je er iets aan hebt. Met de eis van verzekeraars bestaat het gevaar dat organisaties een simpel systeem gaan invoeren, maar dat de organisatie haar zorgverlening hier verder niet op aanpast. Als je eHealth goed wilt doorvoeren, moet er meer gebeuren dan alleen het online ontsluiten van behandelmodules. eHealth dient de cliënt in een geïntegreerd concept te voorzien van transparantie door inzage in zijn dossier, het vinden van informatie omtrent zijn behandeling, online behandelmodules voor de inhoudelijke behandeling, beveiligde communicatie met de behandelaar, het kunnen invullen van ROM-vragenlijsten en eventueel aanpalende functionaliteiten. De organisatie dient daarnaast ook mee te gaan in een verandering van anders werken.

Overstappen

Een groot aantal zorginstellingen is al overgestapt op eHealth, of past het binnen bepaalde behandelingen toe. Vaak is hiermee gestart vanuit inhoudelijke behandelmodules die online kunnen worden aangeboden. Het belangrijkste bij de overstap is eigenlijk dat je als organisatie de twee personen in het traject, de behandelaar en cliënt, gaat faciliteren. De dialoog tussen beiden, die nu face-to-face wordt gehouden, dient online ook volledig ondersteund te worden. Dit is dus meer dan het ontsluiten van een specifieke behandelmodule. Hiermee wordt online een brug geslagen tussen behandelaar en cliënt.

Als fundament van de ‘brug’ tussen de behandelaar en cliënt moet er een goede architectuur worden gebouwd. Deze IT-architectuur moet zo worden neergezet dat de organisatie er nu, maar ook in de toekomst, haar communicatie en behandeling op kan faciliteren. Het is hierbij belangrijk om niet te afhankelijk te worden van leveranciers. Wil je namelijk in de toekomst overstappen, dan moet dat zonder problemen kunnen. Blijf dus als organisatie goed nadenken over hoe je onafhankelijk van leveranciers de juist dingen kan blijven doen.

Focus op relatie

Technologie is uiteraard niet het belangrijkste. De focus moet blijven liggen op de relatie tussen de cliënt en behandelaar. Wanneer eHealth en de architectuur goed is ingericht, kan een behandelaar zich tijdens de face-to-face gesprekken volledig richten op hoe het met de cliënt gaat. Oefeningen kan de cliënt zelfstandig online doen. Wanneer het fundament van eHealth goed is, zal dit uiteindelijk resulteren in een verbeterde zorg.

Resultaten die inmiddels binnen de GGZ met de inzet van Client360 zijn bereikt, zijn een afname van het aantal face-to-face-gesprekken, maar ook het aantal no-shows. Cliënten voelen zich meer betrokken bij hun zorgproces en dat is waar eHealth om draait; verbetering van het zorgproces voor zowel de cliënt als behandelaar.

Zorgorganisaties moeten echter niet alles weg willen nemen met eHealth. Als je als organisatie op sommige behandeltrajecten tot vijftig procent kunt besparen op behandelingen, dan is dat enorm. Feit is dat de zorgorganisaties de manier van werken, denken en omgaan met behandelingen moeten veranderen. Ze moeten om. Niet alle instellingen zullen daar klaar voor zijn en niet alle behandelaars zijn klaar voor eHealth, maar voor de cliënt zal het alleen maar bijdragen aan een betere, efficiëntere en meer transparante zorgverlening. En dat is het belangrijkste resultaat van eHealth.

Auteur: Tim Driever, Product Manager Client360

Deze blog is ook te lezen op www.digitalezorg.nl