Energieproducenten

Wat kan ICT betekenen voor energieproducenten?

Nog niet zo lang geleden werd elektriciteit opgewekt in grote elektriciteitscentrales. We zitten echter in een grote transitie van centrale naar decentrale elektriciteitsopwekking. Daarbij maken fossiele brandstoffen plaats voor duurzame energiebronnen, zoals wind en zon. Het Energieakkoord van 2013 betekent een extra impuls voor de groei van duurzame energie. De ambitie is om het aandeel duurzame energie in 2023 op 16% te krijgen. Dat gebeurt onder andere via financiering (subsidies) en innovatie.

Duurzame energie

De gevolgen hiervan zijn inmiddels zichtbaar. Daken met zonnepanelen, windparken: ze bepalen in toenemende mate het beeld. Vooral windparken op zee wekken tegenwoordig veel elektriciteit op. Kortom, er wordt steeds meer decentraal opgewekt.

Onze elektriciteitsvoorziening vergroent.

Dat stelt de netbeheerders voor grote uitdagingen om dit allemaal in goede banen te leiden. Ook de producenten van elektriciteit, van groot tot klein, willen weten hoe veel elektriciteit hun zonnepanelen en windturbines opwekken. En of de windturbines wel goed presteren. Al die apparaten genereren veel data die weer geanalyseerd moet worden.

ICT als enabler:

  • ICT is onmisbaar om deze data te analyseren en om tot inzichten te komen. Dat geldt voor de consument die dagelijks via een app wil kunnen lezen hoeveel elektriciteit zijn zonnepanelen hebben opgewekt.
    Maar ook voor de eigenaar van een windpark. Ook die analyseert data om te vernemen hoeveel KWh de windturbines hebben geproduceerd.
  • De eigenaren van windparken krijgen niet alleen data over de opbrengsten. De temperatuur, de weersverwachting en de windsnelheden zijn ook belangrijk.

Door slim gebruik te maken van allerlei sensoren (Internet of Things) in windturbines krijgen ze inzicht in de corrosie op de turbines, de trillingen en  de oliekwaliteit en de temperatuur. Hierdoor is het mogelijk de kosten te drukken door slimmer en effectiever onderhoud en daarmee de levensduur van windturbines te verlengen. Cloud maakt het mogelijk om assets, in dit geval windturbines, op afstand te monitoren. Dit is essentieel voor een succesvolle aanpak van predictive maintenance.

Wat maakt Info Support uniek?

  • Jarenlange ervaring in de energiesector;
  • Kennis en ervaring op het gebied van Big Data, Internet of Things, Analytics & Insights;
  • De kwaliteit van onze oplossingen op de lange termijn staan voorop; we komen altijd onze afspraken na als het gaat om oplevering, budget en kwaliteit
  • Innovatie zit in onze genen, we steken veel tijd en energie in de scholing van medewerkers en het uitwerken van innovatieve concepten.

Klanten