Energiebesparing koppelvlak voor de Service Bus

Samen met SWYCS heeft Info Support een energiebesparing koppelvlak gerealiseerd voor de Corporatie Service Bus | Cloud.

Hiermee zijn corporaties in staat om de gegevens van hun SWYC energiemanagement toepassing automatisch te integreren met bijvoorbeeld het ERP systeem, en het woonruimteverdeelsysteem. Naast de gegarandeerde energiebesparing voor huurders of de corporatie, kan je zo ook automatisch zien, en aankomstige huurders laten weten, wat de energielasten zijn voor een specifieke woning.