Energieketen

Als je als sector een radicale transformatie doormaakt, dan vraagt dat veel van alle spelers. In de energiesector zijn op dit moment zelfs twee transities tegelijkertijd aan de gang. Voor beide ontwikkelingen geldt dat energiebedrijven (of het nu gaat om producenten, netbeheerders, handelaren of tussenpersonen) steeds meer leunen op ICT.

Energietransitie

De transitie van fossiele en centrale energie naar duurzame en decentrale energieopwekking is in volle gang. In het Energieakkoord van 2013 is vastgelegd

dat er jaarlijks 1,5 procent moet worden bespaard op energie en dat 14 procent van de opgewekte energie in 2020 duurzaam moet zijn.

Digitale transitie

De tijd is voorbij dat energiebedrijven konden volstaan met papieren jaarrekeningen of het doorgeven van meterstanden via de post. Digitale processen en communicatie zijn slechts het begin van de digitale revolutie

waar de energiesector middenin zit. Of het nu gaat om Internet of Things, Big Data of blockchain; zeker is dat ICT een steeds belangrijkere rol speelt voor alle spelers op de energiemarkt.

“Dankzij de kwartierstanden van de slimme energiemeters kunnen buurtbewoners thuis heel eenvoudig hun verbruikswaarden zien. Bij een piek in het verbruik hoef je alleen maar te bepalen welk apparaat op dat moment aan staat."

Bas Kasteel, Business Information Manager bij Fudura

Info Support helpt Fudura met IoT en innovatie

Info Support heeft in samenwerking met Fudura een hackathon georganiseerd om de kennis van Azure Service Fabric te verdiepen en te delen binnen de organisatie. Azure Service Fabric is een dienst van Microsoft waarmee eenvoudig microservice oplossingen gebouwd en beheerd kunnen worden. Binnen Fudura wordt Azure Service Fabric ingezet voor het Metering-as-a-Service (MaaS) IoT-platform. Met Maas maakt Fudura energiestromen inzichtelijk en bestuurbaar.

Referenties Energieketen