Pensioenen

Als pensioenuitvoerder staat u voor een groot aantal uitdagingen die impact hebben op uw informatiehuishouding. Het consumentengedrag verandert sterk en toezichthouders stellen hoge eisen aan transparantie en voorspelbaarheid. Pensioenuitvoerders moeten de dienstverlening op orde hebben om huidige en nieuwe pensioenfondsen als klant te blijven verwelkomen. Info Support voorziet een technologische revolutie. De nieuwste FinTech ontwikkelingen zijn onomkeerbaar. Maatwerkinzichten middels data-analyse cq -visualisatie, personal finance en gaming worden steeds belangrijker voor transparantie en het laten groeien van klantvertrouwen. Om de kostenbesparing van de totale IT-beheerlasten te optimaliseren bieden cloudtoepassingen en on-premise software een uitkomst. Robo Advisors, cryptocurrency en blockchain technologie gaan nog meer efficiency opleveren. Ook in de pensioenbranche biedt technologie kansen om de verwachtingen te overtreffen.

Wij zien Info Support als Strategic IT Partner: op strategisch, tactisch én operationeel niveau is Info Support gesprekspartner voor het bepalen van onze koers.

Anne Wilschut, CEO van BeFrank

Strategische IT voor een innovatief pensioen

BeFrank is een innovatieve, online pensioenuitvoerder. Een modern pensioen betekent een voor de werkgever en deelnemer een zo eenvoudig mogelijk proces. Om dit continu te realiseren werkt BeFrank al een aantal jaar strategisch samen met Info Support: “Wij zien Info Support als Strategic IT Partner: op strategisch, tactisch én operationeel niveau is Info Support gesprekspartner voor het bepalen van onze koers.”

Info Support begeleidt pensioenuitvoerders met het maken, integreren en ontsluiten van:

  • werkgever- en deelnemerportalen;
  • geavanceerde rekenkernen;
  • compleet nieuwe polisadministratiesystemen;
  • bestaande backoffice- en andere systemen;
  • nieuw(st)e technologische innovaties.

 

Onze diepe domeinkennis en ervaring met Defined Benefit (DB) en Defined Contribution (DC) regelingen,  premiepensioeninstellingen (PPI’s) en Algemene Pensioen Fondsen (APF’s) zorgt ervoor dat we weten hoe een “stakeholder centric” strategie mogelijk te maken en tegelijkertijd de administratiekosten verregaand te reduceren.

Downloads

No downloads found.

Ontmoet ons

Power BI Gebruikersdag

Future Tech 2020

Big Data Expo