Hercertificering op ISO-normen voor service- en kwaliteitsmanagement

Info Support hanteert een servicemanagementsysteem voor de diensten die door Managed IT Services naar externe opdrachtgevers geleverd worden. Een gecertificeerd systeem op de normen ISO 20000-1:2011 (servicemanagement) en ISO 9001:2008 (kwaliteitssystemen). Dergelijke certificeringen hebben een maximale houdbaarheidstermijn van 3 jaar waarbinnen jaarlijkse externe vervolgaudits plaatsvinden. Omdat Info Support zijn eerste termijn er inmiddels bijna op heeft zitten, is het onderworpen aan een meerdaagse, volledig hercertificeringsaudit die 5 februari is afgerond. De DEKRA kwam tot het oordeel dat het kwaliteitskeurmerk voor een nieuwe periode van 3 jaar aan Info Support mag worden verstrekt.