Hogeschool Utrecht en Info Support starten met Semesterprogramma

Hogeschool Utrecht Maandag 30 augustus zijn studenten van diverse hogescholen gestart met het Semesterprogramma ‘Software Engineering in een ontwikkelstraat’. ICT-dienstverlener Info Support en de Hogeschool Utrecht ontwikkelden, speciaal voor studenten, een kwalitatief hoogstaand en zeer uitdagend semesterprogramma van 20 weken met als thema ‘Software Engineering in een ontwikkelstraat’.

Semesterprogramma ‘Software Engineering in een ontwikkelstraat’

De officiële start van het semesterprogramma werd ingeluid door Gert Jan Timmerman (Hoofd Kenniscentrum van Info Support) en de docenten van Info Support die de lessen zullen geven. De enthousiaste studenten die voor dit semesterprogramma hebben gekozen, hebben dit heel bewust gedaan omdat zij op zoek zijn naar technische verdieping en uitdaging. Gert Jan Timmerman gaf in zijn inleiding zijn visie op kennismanagement weer in relatie tot het semesterprogramma. Ook vertelde hij in vogelvlucht meer over Info Support en de achtergrond van de organisatie.

De achtergrond

Studenten kunnen zich tijdens het 3e of 4e jaar door middel van de vrije studieruimte specialiseren. Hiervoor kunnen zij een zogeheten minor kiezen. Info Support biedt studenten de mogelijkheid om een compleet semesterprogramma te volgen dat gelijk staat aan een minor t.w.v. 30 EC. Het programma ‘Software Engineering in een Ontwikkelstraat’ sluit direct aan op de praktijk in het bedrijfsleven en is dus de perfecte voorbereiding op een goede toekomst in de wereld van IT! Bij gebleken succes zal dit programma opgenomen worden in het studieprogramma als een officiële minor.

Tijdens het semesterprogramma maken de studenten kennis met de manier waarop in de praktijk software ontwikkeld wordt in een ontwikkelstraat. Hierbij maken de studenten gebruik van Endeavour, de ontwikkelstraat van Info Support. Met behulp van theorie, praktische opdrachten en cases leren de studenten dagelijkse werkzaamheden uit te voeren in de ontwikkelstraat.

De studiepunten worden toegekend in samenwerking met de HU die verantwoordelijk is voor de borging van het semesterprogramma. Tot slot kunnen studenten door het volgen van dit semesterprogramma diverse Microsoft en IBM certificaten behalen.