Info Support begeleidt Rabobank International op de weg naar Continuous Delivery

In een gesprek met Stephen Ley, teammanager GFM-IT & IS&D Tool Support van de bank, wordt eens te meer duidelijk dat het hebben van een framework voor agile werken zonder de juiste tools niet leidt tot het beoogde resultaat. Door de inbreng van Info Support kreeg ‘agile’ een sterke impuls. En daarmee liggen Continuous Delivery en een vergrote slagkracht in het verschiet. Lees hier de hele referentie.