Info Support en Avans Hogeschool sluiten samenwerkingsovereenkomst

Everest, Festo, Info Support, Wärtsilä en Avans Hogeschool hebben op maandag 7 december 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode van twee jaar. De convenantsluiting heeft tot doel om intensiever met elkaar samen te werken. De ICT-bedrijven en Avans Hogeschool werken al geruime tijd samen. Deelname in adviesraden, gastcolleges en actieve bemiddeling van stage- en afstudeerplaatsen zijn enkele voorbeelden. Daarnaast is Info Support sponsor van de scriptieprijs voor afgestudeerden van informatica en heeft Festo onlangs een machine beschikbaar gesteld aan de hogeschool. Wartsila geldt als een belangrijke relatie voor de minor offshore en Everest, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, is een sterk groeiende speler op de ICT-markt in Nederland.

Afspraken

De convenantsluiting houdt in dat de bedrijven en Avans Hogeschool streven naar een nauwere strategische samenwerking op de gebieden:

  • professionalisering en competentieontwikkeling van medewerkers van de organisaties;
  • onderwijsuitvoering en -ontwikkeling: realiseren van up-to-date en praktijkgerichte, aantrekkelijke opleidingen;
  • het versterken van de kennisinfrastructuur en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beroepen vanuit de eigen betrokkenheid bij deze beroepen.

In het eerste kwartaal van 2010 wordt door de partners een concreet werkplan voor samenwerking samengesteld en uitgewerkt. De ondertekening van het convenant past in de lijn van het Meerjarenbeleidsplan 2007-2010 van Avans Hogeschool waarin de doelstelling is opgenomen om met een beperkt aantal toonaangevende bedrijven en instellingen tot een meer structurele samenwerking te komen. Dit om tot een verdere verbetering van het door de academies verzorgde onderwijs te komen, maar ook tot een blijvend inspirerende werkomgeving voor de medewerkers en tot een verdere ontwikkeling van afgestudeerden. Voor de bedrijven is het van belang voortdurend te kunnen beschikken over studenten en afgestudeerden die actuele kennis hebben en geschikt zijn om voor klanten hoogwaardige producten en diensten te leveren.