Info Support en ICTZ “verbinden” de zorgketen

ICTZ en Info SupportICTZ en Info Support realiseren een koppeling tussen systemen voor zelfmanagement in de zorg en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Chipsoft. Daartoe ondertekenden Arjan Vestering, directeur/eigenaar van ICTZ, en Gerrit Bredewoud, directeur Zorg & Verzekeringen bij Info Support, op 11 augustus 2015 het samenwerkingscontract.

Ziekenhuis Rijnstate, met locaties in Arnhem, Velp en Zevenaar, is één van de ziekenhuizen die gebruik maakt van het Chipsoft EPD. Rijnstate onderkent het belang van innovatie in de zorg en participeert om die reden in het project ‘’Thuismeter voor bloeddruk metingen” dat ICTZ en Info Support gezamenlijk uitvoeren. Vanaf eind augustus werken Mark Rexwinkel en zijn topteam in het Innovation House om binnen twee weken het innovatieve idee Thuismeter.nl uit te werken tot kant en klaar product.

De zorgketen in Nederland bestaat uit vele zorgaanbieders en instanties die op het juiste moment moeten worden voorzien van de juiste informatie. Daarbij moet met diverse wetgeving rekening worden gehouden, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurig Intensieve Zorg (LIZ) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In die complexiteit van informatie uitwisseling speelt ICT een zeer belangrijke rol, onder andere door het realiseren van snelle en veilige koppelingen tussen systemen.

De samenwerking tussen ICTZ en Info Support vormt een belangrijke doorbraak in de wijze waarop die informatie uitwisseling in de zorgketen plaatsvindt. De informatie uit de bloeddrukmeter van een patiënt thuis komt via een beveiligde verbinding rechtstreeks in een portaal van het EPD van Chipsoft. Daar wordt deze informatie verwerkt en beoordeeld door de specialist. De specialist kan zijn bevindingen daarna aan de patiënt terugmelden – telefonisch of via beeldbellen – en met de patiënt afspraken maken over een aanpassing betreffende medicijngebruik of de leefstijl.

Over ICTZ

ICTZ is een ICT-dienstverlener in de gezondheidszorg met als specialisatie zorginformatiesysteem Chipsoft EZIS/HiX. Zij bieden een breed portfolio aan producten en diensten die zorginstellingen helpen zich op hun primaire activiteit te richten: zorgverlening. Voorbeelden zijn het Elektronisch Patiënten Dossier en het proactief monitoren van systemen.

ICT met Zorg   Info Support