Info Support geselecteerd als 1 van de partijen voor modernisering GBA

Info Support is geselecteerd in de aanbestedingsprocedure als 1 van de partijen voor de ontwikkeling van de modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Modernisering GBA

Op woensdag 30 juni is de aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie afgerond met de ondertekening van de overeenkomst met acht partijen, waaronder Info Support. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn de contracten ondertekend door de vertegenwoordigers van de leveranciers en Elly Bogerman, directeur van ICTU. De raamovereenkomst is direct per 1 juli 2010 in werking getreden. Er is gekozen voor meerdere partijen om ruimte te bieden aan een mix van leveranciers met kennis van de gemeentelijke processen en e-overheid.

De opdrachten binnen de raamovereenkomst betreffen het uitbreiden van GBA-Verstrekkingen en het realiseren van het Burgerzakensysteem-Kern, met inbegrip van architectuur, ontwerp, ontwikkeling, testen en overdracht naar beheer. Elke bouwsteen wordt uitgevraagd binnen de nieuwe raamovereenkomst. Verder wordt, om optimaal gebruik te maken van de kennis van marktpartijen, een expertplatform ingericht waarin alle raampartijen zitting hebben en samenwerken.

Om vast te stellen of de bouwsteen naadloos past in het geheel, wordt een test- en acceptatieomgeving ingericht onder de titel ‘Modernodam’. In deze omgeving wordt de werking van het GBA-stelsel binnen de e-overheid uitgetest. Integraal onderdeel van Modernodam is de White box. Hierin worden alle deelresultaten van de modernisering opgeslagen en ter beschikking gesteld aan de mantelpartijen van mGBA en alle overige belanghebbenden die om toegang gevraagd hebben.