Info Support in de top 10 van Intermediair Beste Werkgeversonderzoek 2010

Op 30 november jl. presenteerde Intermediair de resultaten van haar onderzoek naar de Beste Werkgevers in Nederland van 2010. Het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2010 is gebaseerd op twee onderzoeken: een arbeidsvoorwaardenonderzoek (waaraan 77 organisaties deelgenomen hebben) en een werktevredenheidsonderzoek (onder 10.571 werknemers van 65 organisaties).
Info Support heeft dit jaar de 10e plaats weten te behalen: een mooi resultaat! Vooral opvallend is het lage ziekteverzuim en de lage uitstroom.

Info Support investeert in haar medewerkers en stimuleert medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en kennis op te doen. Het eigen Kenniscentrum is daarbij essentieel. De ontwikkelingen binnen de IT gaan razendsnel en daar speelt Info Support direct op in. Medewerkers krijgen namelijk volop de mogelijkheden om trainingen en opleidingen te volgen bij het Kenniscentrum. Hierdoor kent Info Support een laag verloop: gemiddeld blijven medewerkers bij Info Support acht jaar in dienst en dat is dus niet voor niets. Door de investeringen die Info Support doet in haar medewerkers, kan de organisatie een hogere kwaliteit van dienstverlening leveren aan haar klanten.

Info Support focust op groei en is volop op zoek naar nieuwe medewerkers die passie hebben voor de IT. Ook in tijden van economische crisis is de organisatie winst blijven maken en is zij voortdurend op zoek naar talentvolle IT’ers die voor het beste resultaat gaan, die willen leren en zichzelf willen ontwikkelen. Bij Info Support ben je verzekerd van een vast dienstverband: in alle bijna 25 jaren dat de organisatie nu bestaat is nog nooit iemand wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen. Dat geeft zekerheid!