Info Support introduceert onafhankelijke koppeling van ESB-platformen

Leverancier-onafhankelijke koppeling resulteert voor woningcorporaties in aanzienlijke tijd- en kostenbesparing

Veenendaal, 21 april 2015 – Info Support introduceert leverancier-onafhankelijke koppelingen voor Enterprise Service Bus (ESB)-platformen. Dankzij deze koppelingen kunnen woningcorporaties gegevens automatisch uitwisselen tussen verschillende software-oplossingen, zowel binnen de corporatie als tussen ketenpartners buiten het corporatie-domein. Deze koppelingen, gebaseerd op de VERA-standaard, zijn onderdeel van de Corporatie Service Bus (CSB) van Info Support, maar kunnen nu ook toegepast worden op andere ESB-platformen.

Een integratieplatform helpt corporaties om informatie-uitwisseling binnen de corporatie en met ketenpartners zoals gemeenten en kadaster te optimaliseren. Dankzij de uitwisseling van gegevens houden woningcorporaties de regie over hun trajecten en beschikken ze altijd over de meest actuele gegevens. Doordat de uitwisseling geautomatiseerd gebeurt, besparen corporaties veel tijd en kosten en kunnen ze flexibeler optreden.

“Een actueel en accuraat informatielandschap is essentieel voor de dienstverlening van woningcorporaties en de samenwerking met ketenpartners”, stelt Marco Hout, Business Development Adviseur bij Info Support. “Het feit dat er binnen de corporatie zelf en bij ketenpartners met veel verschillende ICT-systemen wordt gewerkt, mag een goede uitwisseling niet belemmeren. Dankzij de leverancier-onafhankelijke VERA-koppelingen kunnen corporaties kosteneffectieve integratie mogelijk maken, zonder dat er overgestapt hoeft te worden op andere ICT-systemen.”