Info Support lanceert oplossing voor data-uitwisseling woningcorporaties

Veenendaal, 28 oktober 2015 – Voor het digitaliseren van processen bij woningcorporaties introduceert Info Support een nieuwe oplossing. De “Datarotonde” maakt gegevensuitwisseling mogelijk en zowel binnen als buiten het corporatiedomein beheersbaar en schaalbaar. De oplossing maakt gebruik van standaardaansluitingen, waardoor de processen die gebruik maken van externe applicaties binnen de juiste kwaliteitseisen kunnen worden gedigitaliseerd en gemonitord.

Veel woningcorporaties staan voor de uitdaging om de informatievoorziening op orde te brengen en processen te digitaliseren. Softwareleveranciers leveren standaardkoppelingen die niet altijd voldoen aan de wensen en eisen die woningcorporaties stellen. De Datarotonde faciliteert deze koppeling tussen verschillende afdelingen, ketenpartners en verschillende informatiesystemen. De aanwezige koppelvlakken op de Datarotonde zijn ontwikkeld op basis van beschikbare onafhankelijke (de facto) standaarden, waardoor aansluiting van informatiesystemen op een eenduidige manier wordt gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er een central point of administration voor al het berichtenverkeer.

Dit is met name van belang voor:

  • Centrale monitoring over het complete applicatielandschap (inclusief ketenpartners)
  • Inzage in beschikbaarheid van applicaties
  • KPI-monitoring van processen die via de Datarotonde lopen
  • Onafhankelijke monitoring van Service Level Agreements die partijen hebben afgesproken

“Woningcorporaties hebben meer en meer de behoefte om met ketenpartners gegevens uit te wisselen. Ook zijn er steeds meer woningcorporaties die binnen regio’s willen gaan samenwerken. De Datarotonde faciliteert deze diverse samenwerkingsverbanden waarmee servicelevels kunnen worden verbeterd en kostenbesparingen worden gerealiseerd”, zegt Frans Pas, commercieel manager bij Info Support. “Omdat al het berichtenverkeer behorende bij de gedigitaliseerde processen via een centraal knooppunt wordt afgehandeld, hebben corporaties direct de beschikking over waardevolle informatie zoals doorlooptijden van de processen en bottlenecks die optreden.”

De Datarotonde is gebaseerd op de Corporatie Service Bus met toevoeging van extra functionaliteit. Deze nieuwe oplossing stelt Info Support in staat om een bredere markt te bedienen zoals toeleveranciers, installateurs, groothandels en aannemers. De Datarotonde kan gegevensuitwisseling bewerkstellingen tussen de corporatiebranche en de bouw- en installatiesector en ondersteunt zowel de VERA- als de S@LES-standaard. Hiervoor wordt er onder andere samengewerkt met www.stichting-vera.nl en www.ketenstandaard.nl.

 

Meer informatie over de Datarotonde? Lees de whitepaper.