Info Support ondertekent Leveranciers Manifest Open Standaarden

Open standaarden bevorderen de elektronische uitwisseling van informatie (interoperabiliteit) en onafhankelijkheid van softwareleveranciers.

Info Support hecht groot belang aan het gebruik van dergelijke standaarden en heeft daarom het Leveranciers Manifest Open Standaarden ondertekend, een initiatief van Nederland Open in Verbinding (NOIV).

 

NOIV