Info Support TechTalks

Kennis is een belangrijke pijler voor Info Support. Elke woensdagavond verzorgt het Info Support Kenniscentrum de zogenaamde Info Support Kennis Avond (ISKA). Daarin houden collega’s lezingen over actuele ontwikkelingen met betrekking tot IT-producten en -technologieën. Ook dit is een bron van kennis voor onze docenten waar onze cursisten de vruchten van plukken. Deze lezingen worden gefilmd en nu ook beschikbaar via ons Youtube kanaal.