Innovatie: schaalbare rekenkern voor premiepensioeninstellingen

De pensioenmarkt beweegt zich steeds meer in de richting van een ‘Defined Contribution’-stelsel (beschikbare premieregeling), ofwel: vaste inleg en variërende uitkering. Om tot een goed onderbouwd pensioenadvies te kunnen komen moeten alle mogelijke scenario’s die zich tijdens iemands werkzame leven kunnen voordoen, snel en accuraat kunnen worden doorgerekend. Voor een Pensioeninstelling heeft Info Support hiervoor een schaalbare rekenkern gerealiseerd.

Efficiënter beschikbare hardware gebruiken

De noodzaak voor de rekenkern was evident. In een nieuwe propositie werkt deze instelling met heel veel variabelen en scenario’s, veel meer dan bij de huidige producten. Hierbij gaat het vaak om iteratieve berekeningen, waarbij op regelmatige basis dezelfde calculatie voor een klant moet worden uitgevoerd. Deze berekeningen bevatten vaak een aantal stappen, waaronder matrixberekeningen, en in de berekening en aansturing zelf zit vaak de echte

complexiteit. In de oplossing die Info Support biedt zit juist daar de slimmigheid: op een efficiënte manier zaken parallel uitvoeren en op een slimme manier gebruikmaken van de beschikbare hardware. Zo wordt het mogelijk om de diverse berekeningen in heel korte doorlooptijd te realiseren gebruik makend van de maximale capaciteit van commodity hardware.

Flexibiliteit zonder tussenkomst van IT

De onderliggende rekenmodellen kunnen beheerd, aangepast en uitgebreid worden al naar gelang al naar gelang de nieuwe inzichten van de business en of wijzigende regelgeving.

Dit gebeurt door de business mensen en actuarissen zelf, zonder tussenkomst van IT. Voor deze oplossing werkt Info Support samen met partner ActuIT.