Introductie technische open standaard voor woningcorporaties: VERA

Veenendaal, 24 mei 2012 – Stichting VERA, bestaande uit vertegenwoordigers van vier woningcorporaties en drie leveranciers, heeft een standaard ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties binnen woningcorporaties, maar ook voor uitwisseling met marktpartijen. VERA is daarmee een praktisch toepasbare invulling van de kaders en definities die CORA geeft. De open standaard is algemeen beschikbaar en bevordert kennisdeling en leveranciersonafhankelijk werken.

Waarom VERA?

Tot op heden biedt elke leverancier bij een woningcorporatie zijn eigen manier van koppelen aan. Het is aan de woningcorporatie om twee leveranciers bij elkaar te krijgen en deze gegevens met elkaar uit te laten wisselen. De gemaakte koppeling is in veel gevallen specifiek op een situatie toegespitst. Zo is er een koppeling beschikbaar tussen leverancier A en B en een andere koppeling tussen leverancier A en C voor dezelfde gegevens. Omdat deze koppelingen niet als standaard beschikbaar zijn, krijgen corporaties in veel gevallen te maken met maatwerk en daarmee extra kosten.

VERA levert een bijdrage aan de standaardisering, complexiteitsreductie en transparantie van gegevensuitwisseling tussen applicaties binnen de woningcorporatiebranche. Met VERA is het mogelijk om verschillende systemen met elkaar te laten communiceren en interacteren via webservices. De standaard is toe te passen op koppelingen tussen verschillende technologieën van verschillende leveranciers en is daarmee applicatie-onafhankelijk.

Dit leidt tot een kostenbesparing. Standaardisatie van gegevensuitwisseling neemt een stuk onderhoud weg; leveranciers hoeven nog maar één koppeling te onderhouden. Ook voor een efficiënte koppeling met landelijke basisregistraties als de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is deze standaardisatie belangrijk.

De Stichting VERA

De Stichting VERA zorgt ervoor dat de standaard actueel blijft door deze continu aan te passen aan ontwikkelingen in de markt. De standaard is voor iedereen toegankelijk. De Stichting werkt aan certificering voor leveranciers die producten leveren conform de VERA-standaard. Het bestuur van Stichting VERA bestaat uit een vertegenwoordiging van vier woningcorporaties. Momenteel zijn dat Vestia, Ymere, Mitros en Woonbron. Daarnaast zitten er drie leveranciers in het bestuur: Kubion, WoningNet en Info Support.

Voorzitter van Stichting VERA is Jan Fock, Senior Informatiemanager bij Vestia Groep: “Het is uniek dat leveranciers en woningcorporaties op deze manier samenwerken; deze standaard is zowel in het belang van de corporaties als van de leveranciers”.

“De VERA-standaard is waar we op gehoopt hadden en waarvan we ook wel verwacht hadden dat deze er zou komen”, aldus de heer Van Beelen, Manager ICT bij Woonbron. “Wel hadden we gedacht dat deze standaard er op zijn vroegst pas over een aantal jaar zou zijn. We zijn blij dat er nu al een aantal leveranciers in de markt zijn opgestaan die dit met ons uitwerken.”

Deelnemers

Om een normalisatiestandaard te kunnen zijn, is het belangrijk dat woningcorporaties, leveranciers en adviseurs zich aansluiten bij Stichting VERA. Dit kan door tegen een beperkte vergoeding deelnemer te worden van Stichting VERA. Als deelnemer kan kennis beschikbaar worden gesteld en kan kennis worden verkregen. Het principe van ‘kennis brengen kennis halen’ bevordert de verrijking van de technische normalisatiestandaard voor woningcorporaties. Stichting VERA doet dan ook graag een beroep op woningcorporaties, leveranciers en adviseurs om zich aan te sluiten door deelnemer te worden en een actieve bijdrage te leveren.

Dit persbericht is ook te lezen op:
http://www.executive-people.nl/executive_people/2/2491/nieuw
http://www.corporatiegids.nl/nieuws/vera-technische-open-standaard-voor-corporaties.html