Certificering

Bij Info Support vormen kwaliteitsborging, procesbeheersing en informatiebeveiliging een cruciaal onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Procesverbetering zien wij als een continu proces. We blijven ons voortdurend inzetten om onze dienstverlening naar onze opdrachtgevers te verbeteren en luisteren daarbij heel goed naar de wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Dit hoogwaardige kwaliteitsniveau blijkt uit de ISO-certificering voor zowel ISO 9001, ISO 20000-1, als ISO 27001 en de NEN 7510 certificering.

Managed Services

Uit de deze certificeringen blijkt de kwaliteit van het geïntegreerde managementsysteem waarmee Info Support Managed Services diensten levert aan haar opdrachtgevers. Daarbij heeft Info Support de ISO 20000-1 norm aangevuld met ITIL componenten waardoor er een servicemanagementsysteem is ontstaan dat uniek is in de markt. Het ISO 9001 certificaat bewijst dat ook het kwaliteitsmanagementsysteem aan de internationale kwaliteitsnorm voldoet. Met de ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen laat Info Support zien dat zorgvuldig omgegaan wordt met de informatie die in beheer is. Dit wordt tevens mooi aangevuld met de ISO 27001 certificering van de door Info Support gebruikte datacentra.

h

ISO 9001

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Met het behalen van de certificering bewijst Info Support Managed Services dat klanttevredenheid in de organisatie centraal staat en dat wordt voldaan aan wensen en eisen van opdrachtgevers en aan wettelijke eisen die van toepassing zijn op de dienstverlening. Download certificaat ISO 9001

ISO 20000-1

ISO 20000-1 is een standaard voor IT Service Management (ITSM). Het toont de kwaliteit aan van het proces voor het effectief en efficiënt beheren en beheersen van de kwaliteit van de IT dienstverlening. ISO 20000-1 streeft naar geïntegreerde processen. Download certificaat ISO 20000-1

ISO 27001

ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. Het toont aan dat Info Support op een procesmatige wijze adequate beheersmaatregelen treft om de informatie die zij in beheer heeft te beveiligen. De datacentra waarvan Info Support gebruik maakt, bezitten ook deze certificering. Download certificaat ISO 27001

NEN 7510

NEN 7510 is de Nederlands norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Met deze certificering toont Info Support aan dat haar proces om deze informatie adequaat te beveiligen voldoet aan deze norm. Download certificaat NEN7510

Klanten

Ontmoet ons

Azure Lowlands 2022

Developer Week '22

JBCNConf