Kiezen en investeren in kwaliteit is cruciaal voor lage TCO

Marktwerking, veranderende wetgeving en nieuwe technologische mogelijkheden stellen steeds nieuwe eisen aan applicaties. Tijdens de gehele applicatie levensduur dient hier rekening mee te worden gehouden. Deze veranderingen moeten worden doorgevoerd om de applicatie up-to-date en beheersbaar te houden, waarmee de levensduur van de applicatie kan worden verlengd.

De levenscyclus van een applicatie start met een idee en eindigt wanneer een applicatie geen business-waarde meer heeft en vervolgens uit productie wordt gehaald. Tijdens deze levenscyclus zijn er drie hoofdaspecten te onderscheiden, te weten: governance, development en operations. De governance-fase staat voor de beslissingen die op managementniveau worden genomen, de development-fase voor de daadwerkelijke ontwikkeling en operations voor het beheer van een applicatie.

Lees het complete artikel van Oscar Lubbers, manager Managed IT Services bij Info Support, op ictmagazine.nl.