Klantreferentie BeFrank

BeFrank, Info Support en SIG (Software Improvement Group) ontwikkelden samen een op maat gemaakt pensioenadministratiesysteem. De software onderstreept het onderscheidend vermogen van BeFrank en ondersteunt de businessdoelstellingen van de eerste premiepensioeninstelling van Nederland.

Waar er vroeger één keer per jaar een brief op de deurmat viel met een overzicht van het tot dan toe opgebouwde pensioen, komt er nu steeds meer behoefte aan realtime en on demand inzicht in het pensioenoverzicht. Mensen zien het pensioen steeds minder als een abstracte en noodzakelijke regeling en zijn meer betrokken bij hun pensioen. Ze willen zelf ‘in control’ zijn en zaken met betrekking tot hun pensioen zelf regelen.

In de pensioenenmarkt is dit nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Toch wil BeFrank, de eerste premiepensioeninstelling in Nederland, het anders doen door te denken vanuit de deelnemer. Innovatieve organisaties van buiten de pensioenbranche die een persoonlijke klantbenadering hanteren dienen hierbij als voorbeeld. BeFrank wil op een heldere en eenvoudige manier communiceren met zijn deelnemers waarbij de persoonlijke behoefte van de deelnemer steeds centraal staat. Een juiste inrichting van IT-systemen is cruciaal om dit te bewerkstelligen.

Lees hier de volledige referentie…