Leerkrachten basisonderwijs brengen bezoek aan Info Support

Een groep leerkrachten uit het basisonderwijs bracht afgelopen week een bezoek aan ICT-bedrijf Info Support in Veenendaal. De leerkrachten volgen een module over programmeren en coderen bij de Christelijke Hogeschool Ede.

 

Het bedrijfsbezoek is georganiseerd in samenwerking met het Knooppunt Techniek. Deze organisatie brengt het bedrijfsleven, onderwijs- en overheidsinstellingen in de Food Valley-regio bij elkaar om de instroom van jongeren in het technisch beroepsonderwijs en in bètastudies te vergroten. Bij Info Support kregen de docenten een gastles over de toepassing van software binnen bedrijven en de impact die dat heeft op de maatschappij. De docenten werden begeleid door Arno Broos, docent bij de Christelijke Hogeschool Ede. Als vervolg op dit bezoek, ontwikkelt het Knooppunt Techniek lesactiviteiten voor basisschoolleerlingen.

 

“De vaardigheden die kinderen nodig hebben om straks een baan te vinden, veranderen ontzettend snel”, aldus Marco Braakman, directeur van Info Support. “Dat betekent dat het onderwijs een uitdaging heeft: het lesprogramma continu blijven afstemmen op deze 21ste-eeuwse vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan programmeren en coderen; de kans is groot dat kinderen hier later op de een of andere manier mee te maken krijgen, dus is het belangrijk dat docenten in het basisonderwijs op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in dat gebied. We vinden dat we daar als ICT-bedrijf in de Food Valley-regio aan kunnen bijdragen.”