Lefier – Werken onder architectuur

Lefier heeft Info Support ingeschakeld om haar dienst “werken onder architectuur” te bij Lefier te introduceren en gezamenlijk te implementeren. Lefier, met drie sterk lokaal gebonden woonbedrijven in Groningen, is voornemens een Shared Service Centra op te zetten voor een aantal generieke diensten.

Om goede beslissingen te nemen over het SSC is het noodzakelijk dat Lefier goed zicht krijgt en houd op het totale applicatielandschap én de onderlinge afhankelijkheden daartussen. “Werken onder architectuur” geeft Lefier het benodigde inzicht en zorgt voor een optimale afstemming tussen bedrijfsdoelen, -processen en het IT applicatielandschap. Ook de impact van keuzes over het al dan niet aanpassen of aanhouden van applicaties zijn hierdoor vooraf inzichtelijk.