Start-up Thinking

If you do what you always did, you will get what you always got. Het is misschien wel een van de bekendste quotes van Albert Einstein. Nog nooit was dit citaat zo relevant voor de wereld waarin we leven.

 

Intrapreneurship

Info Support is ervan overtuigd dat het ook als groter bedrijf mogelijk is binnen de bedrijfsmuren als start-up te opereren. Info Support laat teams daarom zelfstandig werken aan een innovatie. Een bedrijfje binnen het bedrijf in feite, ook wel ‘intrapreneurship’ (intern ondernemerschap) genoemd. We stellen teams samen van mensen die veel kennis van de business hebben en bruisen van goede

ideeën voor de klant. Vervolgens voegen we daar mensen met kennis van de technologie aan toe. Door die twee samen (tijdelijk) een plek te geven buiten de standaard processen en regels om, krijgen innovatieve ideeën de ruimte om tot wasdom te komen. Info Support heeft al meerdere succesvolle projecten op deze manier weten te realiseren, o.a. met ING, Alfam, 9292ov en Ziekenhuis Rijnstate.

If you do what you always did, you will get what you always got

Albert Einstein

Act differently

Maak gebruik van de start-upmentaliteit binnen je organisatie

Start nu!

Agile Corporate Startup bij ALFAM

ALFAM (dochter van ABN AMRO Bank NV) is overgegaan op een manier van agile werken, die voornamelijk gericht is op het anders inrichten van processen. Info Support heeft hierbij geholpen. In feite wordt een corporate start-up-benadering geïmplementeerd in een bestaand bedrijf. Processen worden zo ingericht dat er makkelijker keuzes gemaakt kunnen worden en eerder bijgestuurd kan worden. In deze video geven we daarvan een introductie en laten we de effecten zien.

U kunt het verhaal van ALFAM ook lezen in het interview met Ab van Veenhuisen, CIO van ALFAM Consumer Credit.

Innovation Projects

Een concreet voorbeeld van intrapreneurship is de innovatiewedstrijd ‘Innovation Projects’ die Info Support een aantal keer per jaar organiseert. Medewerkers kunnen daar samen met een bedrijf hun idee presenteren, met als hoofdprijs dat het winnende idee mag worden uitgewerkt. Er wordt tijd en budget vrijgemaakt om eraan te werken, in de regel twee weken met een team van vijf personen per project. Doordat de projecten ook daadwerkelijk met een bedrijf samen worden uitgevoerd, wordt het opgeleverde ook echt in de praktijk ingezet. Innovation Projects stimuleert ons om na te denken: wat kunnen we vandaag doen met de huidige technologische mogelijkheden, maar ook over een jaar, of twee jaar?

Start-up now

Start-up now!

Binnen 1 dag tot maximaal drie weken een nieuwe oplossing voor een bestaande uitdaging

Go!

Startup Village - Innovation Lab

Ook buiten ons eigen kantoor wordt gewerkt aan innovatie. Info Support heeft een Innovation Lab op Startup Village in Amsterdam, een inspirerende omgeving waar ontwikkelteams buiten hun vertrouwde omgeving worden geprikkeld tot het komen tot nieuwe ideeën. In dit lab wordt een brug geslagen tussen de wereld van corporates, start-ups en de wetenschap. Startup Village bestaat uit compleet ingerichte containers op het Amsterdam Science Park, waarin 30 startups gevestigd worden. In ons lab komen ontwikkelteams van grotere bedrijven met studenten en specialisten van Info Support samen om te werken aan innovaties. Tijdens sessies van maximaal drie weken wordt gewerkt aan werkbare prototypes, op het gebied van onder meer artificial intelligence, machine learning en big data, die vervolgens getest kunnen worden bij doelgroepen.

Innovation project @ ROI fleet & mobility

“Wat als we in de toekomst worden vervoerd door een drone?” Binnen 2 weken deden we een Innovatieproject bij ROI fleet & mobility – met als uitgangspunt en delivery een applicatielandschap dat de transitie van lease naar mobiliteit mogelijk maakt.

Klanten

  • Verbond_van_Verzekeraars