Microsoft Parallel Data Warehouse (PDW) training

Deze week wordt bij Info Support een Microsoft Parallel Data Warehouse training gegeven door Mark Stacey. Mark is eigenaar van Aphelion BI, dat ook op de Nederlandse markt actief is, en onder andere gespecialiseerd is in Microsoft Parallel Data Warehouse implementaties.

Microsoft Parallel Data Warehouse, vanaf nu afgekort tot PDW, is een zogenaamde datawarehouse appliance. Een soort van plug and play systeem wat je kant en klaar koopt bij HP of Dell met een speciale PDW versie van SQL Server 2012 voorgeïnstalleerd en met support van Microsoft. Soort van plug and play, want de installatie van de appliance, die geheel door Microsoft en de hardware partner wordt uitgevoerd, duurt 1 tot 2 dagen. Daaraan voorafgaand vindt er een site survey plaats waarbij bepaald wordt of de deuren naar je server ruimte wel groot genoeg zijn, de vloer wel sterk genoeg is, de aanlevering van stroom en koeling geen problemen gaan vormen en of er wel voldoende vrije IP-adressen zijn. PDW is onderdeel van het totale Microsoft datawarehouse productaanbod dat daarmee bestaat uit SQL Server 2012 Enterprise, SQL Server 2012 Fast Track Data Warehouse en SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse.

Lees meer over de Microsoft Parallel Data Warehouse (PDW) training in de blogpost van Hans Geurtsen