Missie en kernwaarden

Op deze pagina leest u over onze missie en kernwaarden.
Info Support biedt solide en innovatieve softwareoplossingen die organisaties ondersteunen bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen. Hierbij staat één ding centraal: het leveren van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Onze werkwijze kenmerkt zich daarbij door een aantal kernwaarden: Soliditeit, Integriteit, Vakmanschap en Passie.

Soliditeit

  • Solide staat bij Info Support voor duurzaam, stevig en betrouwbaar. Dat betekent dat wij langetermijnrelaties en structurele, kwalitatief hoogwaardige oplossingen hoog in het vaandel hebben staan. We gaan niet voor de snelle weg, maar voor de lange termijn.

  • Info Support schrijft al sinds de oprichting in 1986 zwarte cijfers. En dat doen we als niet-beursgenoteerd bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat die onafhankelijkheid voor u een waarborg is voor continuïteit, zodat u in ons een leverancier vindt met een stevig fundament waar u op kunt bouwen..

Integriteit

  • Wij willen open en eerlijk met u omgaan. Dat doen wij omdat dat in onze optiek tot de beste samenwerking en resultaten leidt. Dat betekent dat wij soms geen blad voor de mond zullen nemen, maar u eerlijk adviseren wat in uw situatie de beste oplossing is.

  • Wij houden ons altijd aan onze afspraken. Dus geen onverwachte vervelende verrassingen, maar de wetenschap dat wij voor u klaar staan.

Vakmanschap

  • De kwaliteit van uw IT-projecten staat of valt met de mensen die ze moeten uitvoeren. Daarom investeert Info Support continu in kennis. Technische kennis, maar zeker ook praktijkkennis. Logisch, want techniek is nooit een doel op zich. Wij kijken daarom altijd verder en verdiepen ons in uw markt en specifieke situatie. Met innovatieve en marktgerichte oplossingen als resultaat.

  • Investeren in nieuwe technologieën vinden wij cruciaal. Natuurlijk omdat de marktontwikkelingen dat van ons vragen. Maar ook omdat nieuwe technologieën mogelijkheden creëren om steeds efficiëntere oplossingen te bedenken.

Passie

  • Ons werk is tegelijkertijd onze passie. Want alleen goed gemotiveerde medewerkers zijn in staat de beste oplossingen voor u te realiseren.

  • En dat onze medewerkers vol passie hun vak beoefenen blijkt wel uit hun onuitputtelijke enthousiasme om voortdurend hun kennis te vergroten en bij te blijven met de technologie.

Kernwaarden uitgebeeld

Bij elk van de bovenstaande kernwaarden ziet u een afbeelding staan. Tijdens het Info Support nieuwjaarsfeest in januari 2013 hebben diverse medewerkers en hun partners, gewapend met spuitbussen verf, op creatieve wijze vorm gegeven aan deze kernwaarden. Met als resultaat vier grote doeken, die nu te bewonderen zijn in de hal van ons hoofdkantoor.