Nieuwe training: leer programmeren in Scala

Functionele programmeertalen zijn hot! In steeds meer projecten worden programmeertalen als Scala ingezet vanwege de mooie eigenschappen van functionele programma’s: goed schaalbaar, goed parallelliseerbaar, wiskundig van aard, makkelijk te testen.

Maar een functionele stijl van programmeren is niet makkelijk aan te leren. Het vergt echt een andere ‘mindset’ dan het object georiënteerd programmeren waar we tegenwoordig mee worden grootgebracht.

Wil je ook leren programmeren in de functionele programmeertaal Scala, een taal die compatibel is met Java? Schrijf je dan nu in voor deze nieuwe, 3 daagse training bij het Kenniscentrum van Info Support. Op 7 maart hebben we nog een plaatsen beschikbaar in Veenendaal.

Kijk voor meer informatie op onze trainingensite!