Open standaarden

Open standaarden bevorderen de elektronische uitwisseling van informatie (interoperabiliteit) en onafhankelijkheid van softwareleveranciers. Info Support hecht groot belang aan het gebruik van dergelijke standaarden en heeft daarom het Leveranciers Manifest Open Standaarden ondertekend, een initiatief van Nederland Open in Verbinding (NOIV).

Visie van Info Support op open standaarden

Interoperabiliteit staat voor het vermogen van (informatie)systemen om langs elektronische weg informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties. Info Support vindt het niet voldoende alleen aandacht te besteden aan de

manier waarop informatie wordt uitgewisseld. Gebruikers (burgers, bedrijven, systemen) moeten de gevraagde diensten kunnen vinden en zij moeten de informatie die erin is vervat, kunnen ‘consumeren’ (lezen, begrijpen, verwerken).

Toepassing van open standaarden door Info Support

Bij veel van de projecten die we uitvoeren, zetten we onze ontwikkelstraat Endeavour in. Hierin zijn naast leverancierspecifieke tools ook open standaarden opgenomen, in combinatie met richtlijnen en best practices voor het gebruik ervan. Bovendien is de referentiearchitectuur van Endeavour gericht op een maximale ontsluiting van (open) data en functies, onder meer door de inzet van een op web-standaarden gebaseerde Enterprise Service Bus.

Dit maakt een automatische uitwisseling van gegevens (integratie) tussen businessapplicaties mogelijk.
Tot slot maakt onze op open standaarden gebaseerde architectuur het mogelijk deze in te zetten in cloud computing-oplossingen zoals SaaS. Dergelijke oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van duurzaamheid en het hergebruiken van gegevens en functionaliteit.

Voorbeelden van gebruikte open standaarden

Enkele voorbeelden van open standaarden die Info Support gebruikt zijn:
WS-I standaarden, Prince2, Open Unified Process, TMAP/ITSQB, NESMA FPA,
UML, Use Cases, SCRUM, QUINT, CMMI, NORA,ToGaf, XMI, .NET,ITIL, PSM,
Document Review, Web Content Accessibility Guidelines en StUF.