Predictive analytics: vijf inspirerende voorbeelden

Het analyseren van big data richtte zich tot voor kort bijna altijd op het verklaren van het heden op basis van gegevens uit het verleden. Tegenwoordig worden ook steeds vaker toekomstige gebeurtenissen of gedrag voorspeld met big data: ook wel predictive analytics genoemd. De kracht van predictive analytics is het vinden van verbanden en patronen en het slim combineren van data.

Predictive analytics leidt tot verrassende inzichten, lees meer…