Rabo Vastgoedgroep en Info Support ondertekenen overeenkomst

Info Support en de afdeling Holding Informatie Management (HIM) van Rabo Vastgoedgroep hebben op 17 december 2010 een vijfjarige overeenkomst ondertekend voor de hosting, ontwikkeling en het beheer van een aantal publieke websites van de vastgoedonderneming op basis van Microsoft Office SharePoint Server 2010.

Aanleiding was de wens van de Rabo Vastgoedgroep HIM om de hosting, ontwikkeling en het beheer van de huidige publieke sites, intranet en extranet al dan niet in het geheel uit te besteden. Deze sites zijn gerealiseerd in Microsoft Office SharePoint Services (MOSS) 2007, of dienen vanuit Microsoft Content Management Server 2002 naar Sharepoint 2010 gemigreerd te worden.

De afdeling host momenteel nog zelf ongeveer twintig websites en webapplicaties van de Rabo Vastgoedgroep, die beschikbaar zijn voor het algemene publiek en veelal als doel hebben om informatie te verstrekken aan stakeholders en (potentiële) klanten.

Uiteindelijk heeft de Rabo Vastgoedgroep HIM voor Info Support Managed IT Services gekozen voor de hosting, het technisch applicatiebeheer en het applicatiebeheer van een aantal websites van de verschillende bedrijfsonderdelen van Rabo Vastgoedgroep.

Over Rabo Vastgoedgroep

Rabo Vastgoedgroep behoort tot de grootste vastgoedondernemingen van Europa en omvat de merken Bouwfonds Ontwikkeling, MAB Development, FGH Bank, Bouwfonds REIM en Fondsenbeheer Nederland. Samen vormen de merken een integrale vastgoedonderneming die actief is in vastgoedontwikkeling, vastgoedfinanciering en beleggingen op de vastgoedmarkten, in binnen- en buitenland. De groep is marktleider, beschikt gezamenlijk over 225 jaar vastgoedervaring en is met het fijnmazige netwerk van de lokale Rabobanken sterk verankerd in de samenleving.