RDW verbetert software met ontwikkelstraat van Info Support

-Software voor uitgifte kentekens en APK-registratie ontwikkeld met Endeavour

Veenendaal, 4 mei 2015 – De RDW (voormalige Rijksdienst Wegverkeer) gaat zijn eigen software op vijf belangrijke punten verbeteren. De instelling heeft het advies van ICT-dienstverlener Info Support ingewonnen om deze verbeteringen te realiseren.

De RDW schreef een aanbesteding uit voor een ICT-partij die kon helpen om:

  • De productiviteit van de software te verbeteren
  • De kwaliteit te verbeteren
  • De oplossingen meer marktconform te maken
  • Te zorgen voor een duurzame ontwikkeling
  • De efficiëntie van het ontwikkelproces te verbeteren

“Info Support heeft laten zien dat ze veel ervaring heeft met dit soort trajecten”, aldus Wiebe Wiersema, Architect bij RDW. “Tijdens het aanbestedingsproces bleek dat Info Support op al deze gebieden verbeteringen heeft gerealiseerd voor verschillende klanten.”

De RDW gaat Endeavour inzetten om de software verder te ontwikkelen. Info Support leverde deze ontwikkelstraat eerder al aan andere zelfstandige bestuursorganen.
Bij de RDW werken negen teams aan de ontwikkeling en het beheer van software voor de uitgifte van kentekens en de registratie van de algemeen periodieke keuring (APK). “Wij gaan deze teams helpen om zichzelf te verbeteren op basis van de vijf gestelde doelen”, aldus Lammert Vinke, Commercieel Unit Manager bij Info Support. “We gaan de processen aanpassen, zoals het invoeren van automatische kwaliteitscontrole en testen. Ook worden er gebruikersportalen ingericht en ontvangen de medewerkers training. We gaan voor een productiviteitsverbetering van 25 procent op basis van Endeavour.”

De eerste ontwikkelteams van RDW zijn al aan de slag met de ontwikkelstraat. Het gehele verbeterproces zal drie jaar in beslag nemen.

Over de RDW

De RDW, uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie, Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept hij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert hij overleg in EG- en ECE-verband en speelt hij een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.

Meer info over RDW is te vinden op www.rdw.nl