Bank Mendes Gans

Hoge productkwaliteit en een transparant, meetbaar, bestuurbaar en daarmee voorspelbaar proces zijn belangrijke criteria bij het selecteren van een softwareleverancier. Daarnaast zoekt de klant naar échte betrokkenheid. Info Support biedt dit allemaal en bewijst daarmee een uitstekende partij te zijn voor onder meer middelgrote bedrijven. Bank Mendes Gans als voorbeeld.

Bij Info Support zijn we niet slechts een nummer. De grote spelers zijn als gevolg van hun omvang ook veel strakker en hiërarchischer georganiseerd. Bij Info Support kan je, als het moet, direct de baas bellen.

Jan Pieter Pak, directeur

Voorspelbare kwaliteit

Kees wijst daarnaast op het belang van de tools waarmee Info Support zijn projecten uitvoert. Niet alleen om het product te bouwen, maar ook om de voortgang en de kwaliteit van het project te bewaken. “Hiervoor is het meetsysteem in onze ontwikkelstraat Endeavour verantwoordelijk,” vult Mirjam hem aan. Tijdens de ontwikkeling van de portal werden de productkwaliteit en de technische onderhoudbaarheid permanent getest door de onafhankelijke Software Improvement Group (SIG).

Hierbij werd de hoge score van vier sterren behaald.

“Dit komt overeen met wat ons eigen meetsysteem in Endeavour zei,” zegt Mirjam. “Het is goed om te zien dat onze kwaliteit overeenkomt met wat de markt belangrijk vindt.”

Met enige trots voegt zij hier aan toe: “Als Endeavour het groene licht geeft, staat dat min of meer gelijk aan vier sterren van de SIG.” Klik hier om de hele referentie te lezen.