BeFrank

Een modern pensioen betekent voor de klant en deelnemer een zo eenvoudig mogelijk proces. Om dit continu te realiseren werkt BeFrank al een aantal jaar strategisch samen met Info Support. Onlangs is het nieuwste IT-systeem voor BeFrank opgeleverd: een applicatielandschap bestaande uit een backoffice, een deelnemers- en een werkgeversportaal. Hiermee biedt BeFrank een innovatief pensioen dat men altijd op zak heeft.

Wij zien Info Support als Strategic IT Partner: op strategisch, tactisch én operationeel niveau is Info Support gesprekspartner voor het bepalen van onze koers.

Anne Wilschut, CEO van BeFrank

Helder en eenvoudig

BeFrank is een innovatieve online pensioenuitvoerder voor werkgevers en werknemers en heeft primair een digitale strategie met de kernwaarden: helder, eenvoudig en online. En dat is onderscheidend in deze branche. Want waar vaak één keer per jaar een moeilijk te begrijpen pensioenoverzicht wordt gedeeld, maakt BeFrank pensioen realtime en on demand inzichtelijk.

De voornaamste uitdaging bij de ontwikkeling van het portaal: zo veel mogelijk vanuit de klant en zijn of haar persoonlijke behoefte denken. Als voorbeeld werd gekeken naar innovatieve organisaties van buiten de pensioenbranche die een persoonlijke klantbenadering hanteren. Het op een heldere en eenvoudige manier communiceren met deelnemers staat bij BeFrank voorop; een juiste inrichting van IT-systemen is daarbij cruciaal.

Klik hier om de hele referentie te lezen.