Fondsenbeheer

Fondsenbeheer Nederland (FBNL), onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep, is een onafhankelijke beheerder van verschillende maatschappelijke fondsen die zich inzetten voor een goede leefomgeving in Nederland. FBNL stelt daartoe onder meer ICT-kennis en -faciliteiten ter beschikking. Zo ondersteunt het centrale automatiseringssysteem de fondsen bij het verstrekken en beheren van subsidies en financieringen. In 2011 werd besloten tot een omvangrijk en complex nieuwbouwproject. “Zonder Info Support was het nooit gelukt,” vertelt Jan Veenstra, hoofd Informatie en Automatisering van FBNL en tevens programmamanager van het nieuwbouwtraject.

"Bijzonder aan Info Support is dat ze écht ergens voor staan. Dat uitte zich vooral toen er op een gegeven moment onder grote tijdsdruk de eerste module moest worden opgeleverd. In zulke situaties komen zaken als coaching, testen en code review al gauw onder druk te staan. Maar Info Support hield vast aan de gekozen aanpak."

Jan Veenstra, hoofd Informatie en Automatisering

Applicatieontwikkeling en kennisoverdracht

De vele standaarden, sturingsmogelijkheden, workflow en managementinformatie waren belangrijke overwegingen om voor de ontwikkeling van SF2015 te kiezen voor Endeavour, en wel voor hosted variant (Endeavour as-a-Service). “Dan hoefden we niet alles zelf te verzinnen. Deze variant bood ons de meeste toegevoegde waarde.” Bovendien bleek Endeavours referentiearchitectuur sterk overeen te komen met de Rabo Vastgoedgroep Referentie Architectuur.

Een extra uitdaging tijdens de bouw is dat het oude en nieuwe systeem een tijd naast elkaar moeten draaien zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening daaronder zal leiden. Bij de oplevering van de eerste module is dat prima gelukt. “Dankzij wat slimme technische koppelingen hoefden de gebruikers hun gegevens maar op één plaats in te vullen,” vertelt Jan. Klik hier om de hele referentie te lezen.