NLJUG

De markt voor smartphones wordt wat besturingssystemen betreft gedomineerd door Apple iOS en Google Android. Organisaties staan dan ook voor de vraag: een app voor één platform, of twee of meer apps voor verschillende platformen – en bij dat laatste een langere doorlooptijd en hogere kosten? Info Support toont aan dat wel degelijk in korte tijd voor verschillende platformen tegelijk kan worden ontwikkeld. Voor de J-Fall 2013 van de Nederlandse Java User Group (NLJUG) ontwikkelde Info Support een EventApp voor zowel Android- als iOS-smartphones. De hybride ontwikkelmethode en de geautomatiseerde test zorgden voor een korte ontwikkelperiode en een op honderden toestellen geteste app. “Hij deed precies wat hij moest doen, en we bereikten vrijwel alle smartphonegebruikers,” vertelt een tevreden Ramon Wieleman van NLJUG.

Met de hybride aanpak van Info Support kan wel tot 80% van de code worden hergebruikt.

Ramon Wieleman, Community manager

Echte partner

“Wij zijn als NLJUG heel blij met onze EventApp,” zegt Ramon. “Ook voor onze toekomstige events zouden we er graag gebruik van maken, met wat aanvullingen zoals die naar voren kwamen uit de enquête die onder de J-Fall 2013-deelnemers is gehouden.” Daaruit bleek dat ook zij heel tevreden waren met de app.
“De fundering is gelegd, de uitbouw van het huis kan beginnen.”

Wat betreft de ontwikkeling was het voor de NLJUG belangrijk dat Info Support zich tijdens de ontwikkeling van de EventApp echt als partner opstelde – “maar we hadden niet anders verwacht,” aldus Ramon.
Als NLJUG partner heeft Info Support bewezen dat het vanuit de inhoud wil bijdragen aan de ‘community’. En dat past dan weer volledig in zijn cultuur waarin kennisoverdracht een centrale plaats inneemt.