PGGM

Pensioenuitvoerder PGGM heeft besloten vaker en sneller software uit te gaan rollen – vanuit het perspectief van de klant. Dit is een van de eerste stappen naar het werken in multidisciplinaire feature-teams. Het werk ‘van klantwens via bouw, test en uitrol tot beheer’ zal zoveel mogelijk worden geautomatiseerd.

Voor dit traject is technische ondersteuning en de inzet van de juiste kennis onontbeerlijk. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor dienstverlener en opleider Info Support. In een gesprek met Alexander Lanni, Teammanager binnen de afdeling Processen en Systeemontwikkeling van de businessunit Pensioenbeheer, wordt de rol van Info Support belicht.

Kennisfundament voor de feature-teams

Alexander vervolgt: “Info Support is dé partij die ons helpt een en ander aan de technische kant door te voeren.” Al snel realiseerde PGGM zich dat in de verschillende multidisciplinaire feature-teams niet alle leden over dezelfde en voldoende ontwikkelkennis beschikten. “Bijvoorbeeld, een tester moet begrijpen wat en hoe te automatiseren. Elk teamlid moet ‘dicht tegen het ontwikkelen aankruipen’ om de gewenste versnelling te kunnen bereiken.”

 

Omdat PGGM al veel ervaring had met Info Support als dienstverlener en als opleider (“al jaren gaan mensen van ons naar ze toe”), sprak het eigenlijk vanzelf Info Support te vragen de basis te leggen voor verdere kennis op het gebied van object georiënteerd programmeren met C#, de fundering van de feature-teams.

Klik hier om de volledige referentie te lezen.

Goede afstemming op de PGGM-realiteit

De manier van werken van Info Support is Alexander prima bevallen. “Ze denken niet vanuit standaardoplossingen, ze laten zien wat we écht nodig hebben en daar houden ze aan vast.” De docent maakt voor aanvang van de cursus tamelijk uitgebreid kennis met de deelnemers (“een soort intake”).

Het team van Info Support op locatie bij PGGM heeft regelmatig contact met de docent en elke groep cursisten bestaat alleen uit PGGM’ers. “Voorbeelden en oefeningen kunnen zodoende goed worden afgestemd op de PGGM-realiteit en de individuele deelnemers.”