Provincie Gelderland

Info Support automatiseert subsidieproces Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland verwerkt jaarlijks ongeveer 2.500 subsidieaanvragen, waarmee zo’n 450 miljoen euro is gemoeid. Problemen met het tijdig beslissen op deze aanvragen en het overmaken van toegekende gelden deden de Provincie in 2006 besluiten het roer om te gooien: herinrichten van het proces en, na een aanbesteding, Info Support het nieuwe proces laten automatiseren.

Voordat een betaling de deur uit was, waren we al gauw twee maanden verder. Nu met de applicatie van Info Support handelen we binnen twee weken na ontvangst van een declaratie de betaling af.

Marjoos van den Berg, hoofd van de afdeling Subsidieverlening

Gestructureerde werkwijze met Endeavour

Info Support voerde de automatisering van de provinciale subsidieapplicatie, genaamd SubsidieMonitor (SUM), uit met de eigen softwareontwikkelstraat Endeavour. Deze stond er ook bij dit project weer garant voor dat de bouw op gestandaardiseerde wijze verliep binnen een transparant, meetbaar en bestuurbaar proces. Theo van Diek, als informatieadviseur op de IT-afdeling van de Provincie Gelderland nog immer nauw betrokken bij SUM, zegt hierover:

“Info Support werkt volgens best practices die zij hebben geïntegreerd in Endeavour. Hierdoor gaan zij pragmatisch te werk. Samen met ons bedachten ze wat ze gingen doen en binnen welke grenzen. Door de inzet van hun ontwikkeltool wisten we steeds waar we stonden.” Van Diek is dan ook zeer tevreden over het ontwerp en het resultaat. “Goede projectleiding, goede ontwikkeltools, goede resultaten.” Klik hier om de hele referentie te lezen.