SBG

Benchmarken met Business Intelligenceoplossing van Info Support

Het doel van Stichting Benchmark GGZ (SBG) is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dat gebeurt door zorgaanbieders en verzekeraars inzicht te geven in de behandelresultaten die worden behaald bij patiënten en hoe dit resultaat zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Daartoe verzamelen instellingen data over de uitkomst van alle behandelingen en leveren deze gegevens geanonimiseerd aan bij SBG. De GGZ loopt hiermee voor op de rest van de gezondheidszorg, waar vergelijkbare initiatieven ontwikkeld worden. Met miljoenen records met gevoelige informatie zijn de eisen aan de applicatie die deze ambitie moet ondersteunen bijzonder hoog – en daarmee aan Info Support als ontwikkelaar van de applicatie.

Info Support neemt de verantwoordelijkheid serieus, ze zijn een echte samenwerkingspartner.

Jasper van der Rest, Functioneel Applicatiebeheerder

Toekomstvast

“We hebben het al gauw over miljoenen records – een hoeveelheid die alleen maar zal toenemen,” zegt Jasper. “Het is dan ook zaak toekomstige performanceuitdagingen’ voor te blijven en optimaal beveiligd te blijven.”

 

Applicatiebeheer, architectuur en hosting, “die we alle van Info Support betrekken,” zijn continu nauw afgestemd om die uitdagingen het hoofd te bieden. “Gezien de goede samenwerking met Info Support zie ik de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet,” rondt Jasper het gesprek af. Klik hier om de hele referentie te lezen.