VGZ

Coöperatie VGZ is met zo’n 4,2 miljoen verzekerden een van de grootste spelers op de zorgmarkt. De organisatie herbergt vele vertrouwelijke gegevens, zoals persoons- en medische gegevens, en geld van derden. In samenwerking met het Kenniscentrum van Info Support is een training ontwikkeld die het bestaande beveiligingsbeleid “praktisch toepasbaar” maakt. In een gesprek met Marille Verhoeven, opleidingsadviseur ICT, en Arnold van Hunnik, manager exploitatie, blijkt dat Info Support vanaf het eerste moment een uitstekende indruk maakte. “Dankzij de training gaan de ICT-mensen bewuster om met beveiliging. De vraag is niet meer hoe het beleid luidt, maar ‘waarom doen we de dingen zoals we ze doen’, ‘hoe ga jij ermee om en wat betekent dit voor de organisatie?’”

De trainer van Info Support daagt de deelnemers uit actief na te denken over hun rol en gedrag. Door het gebruik van verschillende middelen zorgt hij ervoor dat de deelnemers zelf onderdeel van de training worden.”

Marille Verhoeven, opleidingsadviseur ICT

Positieve feedback

Door de training ontstaat bij de deelnemers een groter bewustzijn van hun gedrag en wat de gevolgen kunnen zijn voor Coöperatie VGZ. “En daar valt dus ook onder dat je anderen durft aan te spreken op hun gedrag of desnoods dat je dingen die nadelig voor de organisatie kunnen zijn, vertrouwelijk meldt,” aldus Arnold.

“We krijgen veel positieve feedback op de training.” Aan het eind van het gesprek vat Arnold zijn punten van tevredenheid met Info Support nogmaals samen: “het hele traject verliep fijn, ze begrijpen de klant, met het sterke gevoel van ‘samen’, het meedenken en het borgen van de transfer naar de werksituatie.” Klik hier om de hele referentie te lezen.