Referentieverhaal

Zorgmatch

Referentieverhaal

Zorgmatch

ZorgMatch biedt software die het berichtenverkeer tussen zorgverleners, overheidsinstellingen en zorgkantoren regelt. Het pakket AZR-NL verlicht de administratieve lasten voor zorgkantoren die langdurige zorg bieden.

Info Support levert met een mixed team een belangrijke bijdrage aan de modernisering van het product. Dat maakt het betrouwbaarder en klaar voor de toekomst. Dat is goed nieuws voor mensen die langdurige zorg nodig hebben.

Quickfacts

Uitdaging
Het complexe informatiesysteem AZR-NL moderniseren zonder dat de langdurige zorg in gevaar komt
Doelgroep
Zorgverleners, overheidsinstellingen (CIZ en CAK), zorgkantoren en cliënten met langdurige zorg
Resultaat
Een systeem dat betrouwbaarder is voor de eindgebruiker en toekomstbestendig is
Relatie sinds
2004

Uitdaging

Verschillende onderdelen van AZR-NL gebruiken software die verouderd is of niet meer worden ondersteund. Het is een maatwerkproduct speciaal voor de langdurige zorg dat bestaat uit verschillende software-onderdelen die met elkaar moeten communiceren en gebruik moeten maken van dezelfde data. Het moderniseren van het systeem moet dan ook gefaseerd gebeuren. Ondertussen moet het zonder onderbrekingen blijven draaien omdat de zorgkantoren niet zonder het systeem kunnen. Het uitwisselen van berichten is cruciaal voor het verlenen van goede zorg.

Een groot deel van de modernisering heeft met techniek te maken, maar door die verbeteringen ontstaan ook direct voordelen voor de gebruikers. Het zorgt voor een betere performance, minder fouten en verbeterde probleemoplossing. We zijn nu bovendien wendbaarder en kunnen beter inspelen op de behoeften van de klant.

Paul Bleijenbergh, directeur ZorgMatch

Oplossing

Door het systeem onder een event driven architectuur aan te passen, is het mogelijk componenten onafhankelijk van elkaar uit te rollen terwijl het systeem blijft werken. Op die manier kan ZorgMatch iedere maand een stukje software live zetten.

Bij het gefaseerd vervangen worden glue-componenten gebruikt. Oude en nieuwe technieken moeten op databaseniveau kunnen samenwerken. Met een glue-component houd je de data gesynchroniseerd tussen oude en nieuwe componenten. Je kunt dan langzaam een onderdeel vervangen waarbij op den duur de ‘lijm’ kan worden weggehaald.

We werken met een event driven architectuur. Kort gezegd, betekent dat dat we componenten onafhankelijk van elkaar kunnen uitrollen terwijl het systeem blijft werken. Zo kunnen we iedere maand een nieuw stukje software live zetten.

Bas - Software Engineer Info Support

Impact

AZR-NL wordt geleidelijk verbeterd zonder dat gebruikers daar enige hinder bij ervaren. Wanneer de modernisering in zijn geheel is doorgevoerd, wordt AZR-NL nog betrouwbaarder voor de eindgebruikers, wat tot een betere zorg leidt.