Cedeo-erkenning bevestigt hoge kwaliteit Info Support Kenniscentrum

Het Info Support Kenniscentrum heeft onlangs de prestigieuze Cedeo-erkenning gekregen. Deze erkenning wordt toegekend aan opleidingsaanbieders die voldoen aan hoge kwaliteits-, continuïteits- en klanttevredenheidsnormen.

Overweldigend aanbod

Wie binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de inkoop van opleidingen, trainingen of cursussen kan kiezen uit een overweldigend aanbod. Er zijn in Nederland naar schatting 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Steeds meer inkopers van opleidingen hebben een voorkeur voor aanbieders die een Cedeo-erkenning hebben. Dat geeft de garantie dat minimaal 80% van de klanten van de desbetreffende aanbieder tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit en de dienstverlening is. Het Kenniscentrum van Info Support scoorde 98,7% voor maatwerk trainingen en 93,4% voor open rooster trainingen.

Emiel Oudakker, sales manager van het Kenniscentrum, is trots op de erkenning door Cedeo. “Het bevestigt onze visie dat een gedegen afstemming van leerdoelen in combinatie met de inzet van de beste praktijkgerichte docenten het hoogste leerrendement oplevert.”

Kwaliteit

Het Info Support Kenniscentrum hecht sterk aan kwaliteit, vindt Cedeo. Er wordt uitsluitend gewerkt met trainers in vaste dienst die meestal ook werkzaam zijn in het vakgebied. En die regelmatig deelnemen aan interne kennissessies en congressen in binnen- en buitenland bezoeken, vaak ook als spreker. Hierdoor zijn de trainers van het Kenniscentrum niet alleen zeer deskundig op de inhoud, maar weten zij ook de meest actuele trends en ontwikkelingen te vertalen in opleidingen en trainingen. Juist daarin is vooral de toegevoegde waarde van Info Support zichtbaar.

Daarnaast is Info Support intern zeer kritisch op de processen en wordt de dienstverlening continu gemonitord.

Continuïteit

Info Support onderhoudt nauwe contacten met universiteiten en HBO’s en speelt een actieve rol in het invullen van een aantal minors. Daarnaast wordt er momenteel gekeken of het Next Step-programma van Info Support ook extern uitgerold kan worden. Dit programma is tot nog toe gericht op de ontwikkeling en doorgroei van de nieuwe medewerkers van Info Support. Tevens onderzoekt Info Support de potentie om inspiratiesessies voor externe partijen en opdrachtgevers te organiseren, evenals de mogelijkheden voor hybride vormen van lesgeven.

En sinds kort is het mogelijk om ook Engelstalige trainingen te volgen. Het aanbod hiervan wordt de komende tijd uitgebreid en ook worden deze trainingen continue doorontwikkeld. Cedeo acht op basis van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt dan ook dat het Kenniscentrum de continuïteit voor de komende periode voldoende geborgd heeft.

Klanttevredenheid

De referenten die meegewerkt hebben aan het onderzoek, zijn erg te spreken over de deskundigheid en expertise van de docenten, trainers en het bedrijf. Wat met name hoog gewaardeerd wordt, is dat zij hun ervaringen uit het werkveld delen, de actualiteit van hun kennis en de vertaalslag naar de praktijk.

Onafhankelijk certificerende instantie voor de HR-sector

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector en onderdeel van LRQA, een mondiale autoriteit op het gebied van certificeren, kwaliteit en veiligheid. Aan de hand van een periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Organisaties met een Cedeo-erkenning worden opgenomen in het register van HR-dienstverleners met een nieuwe of vernieuwde Cedeo-erkenning.